CSPro

CSPro 7.3

Miễn phí
Insert, tabulate, edit and disseminate survey data
Người dùng đánh giá
3.9  (130 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.3.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
U.S. Census Bureau
Put the data collected using the CSEntry Android App into a readable and analyzable form. Tabulate, edit and disseminate the gathered information to streamline your interactions with it.
CSPro là chương trình cho việc nhập, biên tập, lập bảng và phân tán việc tổng điều tra và khảo sát dữ liệu. Chương trình kết hợp những tính năng của Hệ Thống Xử Lý Vi Máy Tính Tích Hợp (IMPS) và Hệ Thống Tích Hợp cho Khảo Sát Dữ Liệu (ISSA) trong một môi trường Windows.
Thông tin được cập nhật vào: