CSPro

CSPro

Miễn phí
Một ứng dụng cho việc nhập, lập bảng và phân tán tổng điều tra và khảo sát dữ liệu
Người dùng đánh giá
4.0  (38 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.4
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
TẢI VỀ Miễn phí  
CSPro là chương trình cho việc nhập, biên tập, lập bảng và phân tán việc tổng điều tra và khảo sát dữ liệu. Chương trình kết hợp những tính năng của Hệ Thống Xử Lý Vi Máy Tính Tích Hợp (IMPS) và Hệ Thống Tích Hợp cho Khảo Sát Dữ Liệu (ISSA) trong một môi trường Windows.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận